Dialyzačná liečba nahrádza funkciu obličiek, ktoré boli z nejakého dôvodu poškodené a viac už nevedia plniť svoju pôvodnú funkciu – spôsobovať to môže napríklad cukrovka (Diabetes mellitus). Základnou a najdôležitejšou funkciou a úlohou obličiek je filtrovať krv a odstraňovať to, čoho je v krvi nadbytok – najmä škodlivé látky. 

Základnou úlohou obličiek je odstraňovať z tela prebytok vody, odstraňovanie škodlivých látok z tela. Obličky tak udržujú zloženie tekutín v norme.

Keď z nejakého dôvodu stratia obličky túto funkciu, alebo prestanú efektívne pracovať,  je potrebné to ihneď riešiť. Keď človeku zlyhávajú obličky, je potrebné nastúpiť na dialýzu. 

Príznaky zlyhania obličiek 

  1. Silné bolesti v miestach, kde sú umiestnené obličky
  2. Opuchy – najčastie opuchy nôh
  3. Únava 
  4. Bolestivé močenie
  5. Časté močenie, prípadne časté močenie najmä v noci

Zlyhanie obličiek – ako k nemu môže dôjsť? 

Akútne zlyhanie obličiek

Takéto náhle zlyhanie obličiek môže nastať väčšinou pri nejakej nehode, pri silnom úraze, pri rozsiahlejších operáciách alebo pri vážnom zápale obličiek. Znamená to že obličky prestanú náhle fungovať, alebo začnú zle pracovať. 

V krvi sa následne začnú hromadiť jedovaté a škodlivé,  látky, ktoré sú súčasťou normálnej činnosti tela,  avšak pri tejto forme ochorenia obličiek sa tieto látky nemôžu vylúčiť,  z tela (močom) – pretože činnosť obličiek je vážne narušená. 

Chronické zlyhanie obličiek

Chronické zlyhani obličiek nenastáva ihneď, nastáva pomalšie a postupne. Jedovaté a škodlivé látky sa v tele hromadia pomaly, až dosiahnú taký stav, ktorý môže spôsobiť ďalšie zdravotné ťažkosti a úplné zlyhanie obličiek. 

Takéto zlyhanie obličiek môže nastať ako dôsledok rôznych vážnejších ochorení. Najčastejšie to býva cukrovka alebo vysoký krvný tlak. 

Pri takomto vážnom ochorení obličiek je liečba možná buď v podobe dialýzy, alebo v podobe transplantácie obličky. 

Dialýza – čo to vlastne je?

Dialýza je vlastne liečba, pri ktorej sa krv čistí od odpadových a jedovatých látok, ktoré sa nachádzajú v tele, pomocou dialyzačných pristrojov, ktoré nahrádzajú funkciu obličiek.

V dnešnej dobe existujú dva druhy dialýzy:

  1. Hemodialýza (bežná dialýza vykonávaná v nemocniciach a v špecializovaných dialyzačných zariadeniach)
  2. (Peritoneálna dialýza (domáca dialýza)

Hemodialýza

Pri hemodialýze sa z tela vylučujú odpadové látky mimotelovo, do dialyzačných pristrojov, pomocou fistuly. Pri hemodialýze musí pacient dochádzať 3x do týždňa do dialyzačných stredísk, ak nefrolog neurčí inak.

Pri hemodialýze býva človek veľmi unavený, slabý, nemá chuť do jedla, býva strašne bledý. Pre pacienta to znamená, že je odkazáný na prístroj a nemôže žit plnohodný život.

Peritoneálna dialýza 

O tejto možnosti dialýzy vie veľmi málo pacientov. Je to vlastne domáca dialýza, kde si pacient vykonáva dialýzu priamo u seba doma. Je k tomu potrebný prístroj a roztoky, ktoré pacientom dialyzačne centrá zabezpečia. 

Pri domácej dialýze pacient prejde všetkými rôznymi školeniami a tím odborníkov a sestričiek ho všetko potrebné naučia. Pri domácej dialýze sa krv čistí priamo v tele, nie mimo tela. Ako filtračná membrána sa používa pobrušnica, v ktorej je zavedený katéter. Pri domácej dialýze pacient môže viesť plnohodný život. Liečba domácou dialýzou je preto neraz efektívnejšia omnoho viac  ako hemodialýza.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/starostlivost-pri-dialyze.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/starostlivost-pri-dialyze-150x150.jpginfo@press-media.czZdravíDialyzačná liečba nahrádza funkciu obličiek, ktoré boli z nejakého dôvodu poškodené a viac už nevedia plniť svoju pôvodnú funkciu – spôsobovať to môže napríklad cukrovka (Diabetes mellitus). Základnou a najdôležitejšou funkciou a úlohou obličiek je filtrovať krv a odstraňovať to, čoho je v krvi nadbytok - najmä škodlivé látky.  Základnou...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares