Snad každý podnikatel se ve své kariéře setkal s BOZP. Ne všichni podnikatelé však vědí, že v rámci bezpečnosti musejí pravidelně provádět revize elektrických spotřebičů.

Toto nařízení řeší Zákon č. 251/2005 Sb. Revize elektrospotřebičů je potřeba provádět dle stanovených lhůt v normě ČSN 33 1600 ed.2. Revize se týká všech elektrospotřebičů a nářadí přičemž za spotřebič se považuje i prodlužovací a odpojitelný přívod. Jednoduše řečeno, co se dá strčit do zásuvky, musí mít revizi. Revize nářadí má zpravidla kratší lhůtu než ostatní spotřebiče. Revize těchto zařízení smí provádět pouze revizní technik, který má požadované oprávnění a osvědčení od Technické inspekce ČR. Za nedodržení těchto revizí se podnik či jiná organizace vystavuje pokutě 2000 000 Kč. Navíc jsou v ohrožení všechny osoby používající nezrevidované spotřebiče. V případě, že vynikne požár například od prodlužovacího přívodu, který nebyl zrevidovaný, tak pojišťovna neuhradí vzniklou škodu. Lze si lehce představit, jaká škoda může v některých místech vzniknout a že by to kolikrát mohlo firmu přivézt ke krachu.

Zde uvádím tabulku doporučených lhůt revizí elektrospotřebičů a nářadí

Nechat si provést revize elektrospotřebičů samozřejmě něco stojí, investice se v tomto případě však nakonec vždy vyplatí. Při výběru dodavatelské společnosti je potřeba brát zřetel na více faktorů než je jen cena. U revizí vždy vyžadujte, aby každý spotřebič, nářadí, odpojitelný kabel či prodlužovací přívod byl řádně označen revizním štítkem. Dále se zajímejte o to, v jaké formě Vám budou revize předány, ať si nemusíte na revizní karty pořizovat novou skříň J. Například ve středně velké společnosti s 50 zaměstnanci může být klidně i 700 spotřebičů, tolik karet opravdu nechcete. Vybírejte proto z firem které mají elektronické revize.

Podceňování revizí elektrospotřebičů a nářadí se opravdu nevyplatí. Zamyslete se nad tím, jestli pár ušetřených tisícovek stojí za každodenní nejistotu.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/revize.pnghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/revize-150x150.pngPR-leadersBydleníSnad každý podnikatel se ve své kariéře setkal s BOZP. Ne všichni podnikatelé však vědí, že v rámci bezpečnosti musejí pravidelně provádět revize elektrických spotřebičů. Toto nařízení řeší Zákon č. 251/2005 Sb. Revize elektrospotřebičů je potřeba provádět dle stanovených lhůt v normě ČSN 33 1600 ed.2. Revize se týká všech elektrospotřebičů a nářadí přičemž za spotřebič se považuje...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku