Požáry jsou každoročně příčinou vzniku nejenom velkých materiálních škod, ale také ztrát na životech. V České republice je každým rokem více jak tisícovka požárů, a to zejména v nejrůznějších obytných budovách.

Proč i v dnešní moderní době dochází k tak velkému počtu případů? Lidé totiž podceňují ochranu proti vzniku požárů. Předejít požárům přitom není nikterak složité. Existují systémy, které fungují zcela autonomně, jako například EPS, tedy Elektrická požární signalizace. Její podstatou je monitorování a včasné hlášení vzniku samotného požáru.

Jak to funguje v praxi?

Celý systém je tvořen několika různými čidly, které zvládnout detekovat a monitorovat několik různých proměnných, jako například tyto:

  • Vznikající kouř
  • Zvyšující se teplotu
  • Intenzita světla z plamenu

Jakmile čidlo zaznamená jakoukoli odchylku od bezpečného stavu, je tato informace předána řídícímu středisku, v tomto konkrétním případě jde o ústředny. Informace o předané ústředně přitom mohou zahrnovat i přesnou polohu, kde daný požár vzniknul. Ústředna se stará o vyhodnocení závažnosti stavu, přičemž je nutné prověřit i možnou poruchu čidla. Pokud dojde k situaci, kdy ústředna vyhodnotí, že skutečně došlo ke vzniku požáru, je tato informace předána stálé obsluze. Ta následně přebírá kontrolu nad touto situaci a řeší ji standardními postupy. Další možností je předání tohoto krizového stavu do rukou centrálního pultu požární ochrany.

Důvěřovat je možné jenom těm nejlepším zařízením

Jak již bylo naznačeno, čidla mohou být zanesená nebo mohou vykazovat jiný poruchový stav. Abyste těmto nežádoucím vlivům předešli, je třeba zvolit zařízení od osvědčeného rakouského výrobce, kterým je Labor Strauss.

Výhoda zařízení tohoto výrobce tkví v preciznosti řešení, neboť krizové situace jsou vyhodnoceny s maximální přehledností a logičností, přičemž je brán zřetel i na možnost poruchových stavů. Základem celého systému je pak ústředna typu BC 600, která je pojata jako modulární systém, přičemž její zapojení je možné řešit kabelovým i bezdrátovým způsobem.

Pro zajištění maximální informovanosti je navíc tento systém vybavený možností odesílat e-maily, SMS nebo „push“ notifikace konkrétním osobám.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/požární-systémy.pnghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/požární-systémy-150x150.pngPR-leadersBydleníPožáry jsou každoročně příčinou vzniku nejenom velkých materiálních škod, ale také ztrát na životech. V České republice je každým rokem více jak tisícovka požárů, a to zejména v nejrůznějších obytných budovách. Proč i v dnešní moderní době dochází k tak velkému počtu případů? Lidé totiž podceňují ochranu proti vzniku požárů. Předejít požárům přitom...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku