Na bezpečnost je třeba dbát vždycky, ať už vykonáváte jakoukoli činnost. Zaměstnavatelé se musí starat nejen o svou bezpečnost, ale také o bezpečnost svých zaměstnanců. V rámci BOZP musí informovat zaměstnance o možných rizicích, musí se snažit rizika naprosto minimalizovat a musí se snažit předcházet pracovním úrazům. V případě potřeby je třeba zajistit pracovní obuv nebo dostatek pití, pokud pracovníci pracují v letních horkých dnech. Samozřejmě do BOZP spadá více povinností, které je třeba mít zajištěné, jinak v případě kontroly hrozí velké pokut sahající klidně až do milionů korun.

Každý zaměstnavatel také musí mít vyřešenou takzvanou požární bezpečnost staveb. Jedná se o obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požárů v budovách. Spadá do tohoto oboru převážně evakuace osob. I s tímto ostatně pomůže firma Pegasus service, která se postará i o BOZP a PO podniku.

Prozraďme si, jak se požární bezpečnost staveb dělí a co si pod konkrétním rozdělením představit.

Pasivní požární ochrana

Pasivní požární ochrana představuje konstrukční i dispoziční řešení stavby z požárního hlediska. Laicky řečeno je to schopnost budovy vzdorovat účinkům požáru.

Do pasivní požární ochrany patří například použití stavebních konstrukcí nebo hmot, které jsou z hlediska hořlavosti odolné. Pod pasivní požární ochranu také spadají evakuační cesty pro zvířata či evakuační únikové cesty pro lidi nebo zhodnocení požárně nebezpečného prostoru.

Aktivní požární ochrana

Aktivní požární ochranou je myšlena jako schopnost požárně bezpečnostních zařízení v budově detekovat účinky požáru nebo v logických návaznostech ovládat ostatní požární bezpečnostní zařízení, případně ničit účinek vznikajícího požáru.

Jedná se hlavně o elektrickou požární signalizaci nebo třeba o stabilní hasící zařízení.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/požár-1024x682.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/požár-150x150.jpginfo@press-media.czPoradnaNa bezpečnost je třeba dbát vždycky, ať už vykonáváte jakoukoli činnost. Zaměstnavatelé se musí starat nejen o svou bezpečnost, ale také o bezpečnost svých zaměstnanců. V rámci BOZP musí informovat zaměstnance o možných rizicích, musí se snažit rizika naprosto minimalizovat a musí se snažit předcházet pracovním úrazům. V případě...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares