Řešíte darování nemovitosti a nevíte, jaký je správný právní postup? Rychlý přehled k darování nemovitosti poskytne článek advokátky projektu pravnipomoconline.cz.

Darování snadno a rychle?

K úspěšnému darování nemovitosti je nutné připravit a podepsat darovací smlouvu a vyplnit a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Darovací smlouva na nemovitost musí kromě obecných náležitostí obsahovat zejména přesnou specifikaci darované nemovitosti.  Podpisy dárce a obdarovaného musí být úředně ověřeny na darovací smlouvě. Naopak na návrhu na vklad pro katastr není nutné ověření podpisů.

Darování nemovitosti v rodině

Při řešení převodu nemovitosti v rodině je běžným způsobem darování. Ze své praxe advokátky mohu potvrdit, že právní forma darování je ideálním a nejméně nákladným řešením převodu nemovitosti v rodině.

Dárce nemovitosti často požaduje, aby mohl nadále bezplatně užívat darovanou nemovitost. Tento požadavek je nutné stanovit v darovací smlouvě zřízením věcného břemene dožití, které se uvede také do návrhu na vklad pro katastr. Věcné břemeno dožití představuje základní právní ochranu dárce při budoucím užívání nemovitosti po darování.

Právní ochrana dárce

Právní ochranu dárce doporučuji posílit dalším právním institutem, a to zákazem zcizení a zatížení, který lze již také zapsat jako věcné právo do katastru nemovitostí od účinnosti nového občanského zákoníku.

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti poskytne dárci právní ochranu tak, že obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce nemovitost například převést na třetí osobu, pronajmout, zatížit zástavním právem.

Doporučuji při darování nemovitosti v rodině a řešení právní ochrany dárce využít kromě standardního věcného břemene dožití také tento zákaz zcizení a zatížení nemovitosti.

Darovací smlouva na míru

V praxi je obvyklým důvodem neúspěšného vkladového řízení při darování na katastru nesprávná specifikace nemovitosti, a to především u bytových jednotek. Nemovitost je nutné specifikovat dle zásad stanovených katastrálním zákonem. Zamítnutí vkladového řízení znamená ztrátu uhrazeného správního poplatku ve výši 2.000,- Kč (od letošního roku nastalo zvýšení tohoto poplatku z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč).

Doporučuji tedy zvážit, zda nepřenechat vypracování darovací smlouvy a návrhu na vklad na advokátovi, který nese odpovědnost za bezchybnost právního procesu darování.

Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu www.pravnipomoconline.cz

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/právnička-ořez.pnghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/právnička-ořez-150x150.pngPR-leadersEkonomikaZprávyŘešíte darování nemovitosti a nevíte, jaký je správný právní postup? Rychlý přehled k darování nemovitosti poskytne článek advokátky projektu pravnipomoconline.cz. Darování snadno a rychle? K úspěšnému darování nemovitosti je nutné připravit a podepsat darovací smlouvu a vyplnit a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Darovací smlouva na nemovitost musí kromě...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares