Manželství a svatbu již někteří z nás vnímají jako přežitek, někteří jako formalitu a ti další vnímají sňatek jako milou tradici. O některých zvyklostech víme, některé již upadly v zapomnění. Znáte pozadí…
Continue Reading