Založení s.r.o. má mnohá specifika a zvláštnosti. Jak nejlépe přejít z živnosti na s.r.o. si dozvíte zde. V našem krátkém článku se zaměříme na založení s.r.o. pro lékaře a stomatology s vlastní praxí a na založení resp. zakoupení společnosti s.r.o. v podobě ready-made společnosti. Oba dva typy společností, ať mají formální označení společnost s.r.o., mají své výjimky, odlišnosti a hlavně zcela různé pořízení.

Založení s.r.o. ve formě nákupu ready-made společnosti

Nejrychlejším způsobem k zahájení podnikání je zakoupení tzv. ready-made společnosti s.r.o. Zcela odpadá její náročné zakládání, protože tato společnost s.r.o. je již založená a klient si jí pouze kupuje. Je již dopředu zapsaná v obchodním rejstříku a připravená k okamžitému prodeji. Ready-made společnost s.r.o. lze převést na nového majitele během jedné návštěvy u notáře.

Výhody těchto společností s.r.o.

 • Největší výhodou je samozřejmě rychlost, se kterou lze začít podnikat. Během jediného dne můžeme zahájit svou podnikatelskou činnost a nemusíme týdny obíhat úřady a ostatní instituce.
 • Další výhodou je nenáročnost na kapitál. Základní kapitál společnosti je již vložen, nemusíme ho již tedy vkládat na zvláštní účet.

Postup získání a zahájení činnosti takovéto společnosti s.r.o.

 • U notáře dojde k uzavření kupní smlouvy mezi společností, která nabízí k prodeji ready-made společnost a klientem, budoucím podnikatelem.
 • Dojde k odvolání původního a jmenování nového jednatele společnosti.
 • S notářem se provedou změny společenské smlouvy ready-made společnosti, jako je změna obchodního názvu, sídla a předmětu podnikání.
 • Ohlásí se nové živnosti a včetně provedených změn se vše zapíše do Obchodního rejstříku.
 • Změny nahlásíme na Živnostenském a Finančním úřadě, včetně případného přihlášení se k dani z příjmů a k dani z přidané hodnoty.
 • Pokud bude mít nová společnost zaměstnance, přihlásíme je na České správě sociálního zabezpečení a na zdravotních pojišťovnách.

Rychlost zahájení činnosti této společnosti s.r.o.

 • Změna jednatele a sídla ready-made společnosti nabývá právní moci ihned po sepsání notářského zápisu.
 • Rozšíření nebo změna předmětu podnikání je platná dnem ohlášení živnosti, tedy může proběhnout ještě týž den co změna jednatele a sídla.
 • Změna názvu společnosti je platná v okamžiku zápisu do Obchodního rejstříku, což může být také ten samý den.

V případě expresního prodeje ready-made společnosti je možné většinu úkonů uskutečnit během jediného dne a to dodání potřebných dokladů i návštěvu notáře. Nový výpis z Obchodního rejstříku klient obdrží do týdne, maximálně do 14 dnů. Ready-made společnost založená před několika lety nabízí další podstatnou výhodu v podobě její historie. Založíte-li si dnes sami novou společnost s.r.o., budou na vás potenciální klienti nahlížet jako na novou a méně důvěryhodnou společnost bez ohledu na vaše zkušenosti. Proto její stáří, jak je tomu u většiny ready-made společností, může mít jistý význam pro výběrová řízení, veřejné zakázky a například pro banky. Ready-made společnosti, které se dají dnes na našem trhu koupit, mají většinou stáří několik let a základní kapitál ve výši 200 000 Kč. Zde více.

Společnosti s.r.o. pro lékaře a stomatology

Výhody založení s.r.o. pro lékaře a stomatology

 • Jednou z výhod a častých důvodů je převoditelnost praxe na jiného lékaře.
 • Převedení praxe formou prodeje svého podílu v s.r.o. je daňově výhodnější než u lékaře fyzické osoby.
 • Po 5 letech držení podílu v s.r.o. je dokonce prodej podílu zcela osvobozen od daně z příjmu.
 • Přínosem je i ta skutečnost, že pod hlavičkou jediného s.r.o. může pracovat více lékařů, a to buď jako společníci nebo na základě dohod mimo pracovní poměr.

Náležitosti s.r.o. u lékařů

 • Kromě jednotlivých povolení, odborné způsobilosti atp., musí lékaři povinně vybavit ordinaci v souladu s vyhláškou, která upravuje její vybavení pro jednotlivé specializace.
 • Pokud má zdravotní pracoviště i rentgen, je třeba mít také povolení od Úřadu pro jadernou bezpečnost.
 • Samostatnou kapitolou jsou potřebné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které jsou jeden z důvodů, proč lékaři před ukončením praxe převádí svou činnost na s.r.o. (uzavřené smlouvy se potom na nového lékaře převádějí automaticky)
https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/podvojne-ucto-1024x682.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/podvojne-ucto-150x150.jpginfo@press-media.czEkonomikaready-made společnosti,Založení s.r.o.Založení s.r.o. má mnohá specifika a zvláštnosti. Jak nejlépe přejít z živnosti na s.r.o. si dozvíte zde. V našem krátkém článku se zaměříme na založení s.r.o. pro lékaře a stomatology s vlastní praxí a na založení resp. zakoupení společnosti s.r.o. v podobě ready-made společnosti. Oba dva typy společností, ať mají formální označení společnost...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku