Se zkratkami BOZP a PO se setkáváme často. Co ale vlastně znamenají a jakou povinnost ukládá zákon všem zaměstnavatelům bez výjimky? Pojďte se s námi podívat na základní informace. Pokud by to i poté byla pro vás pomyslná španělská vesnice, požádejte o pomoc firmu Extéria, o které se na internetu dočtete v referencích a recenzích.

Opatření v rámci BOZP

Známá zkratka BOZP zastupuje tato slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se tedy o souhrn opatření ze strany konkrétního zaměstnavatele, která mají jeden důležitý společný cíl. Tímto cílem je zamezit vzniku ohrožení nebo poškození zdraví, nebo ztrátám na životech z řad zaměstnanců. Pro každý subjekt se vypracovává konkrétní postup, jak minimalizovat riziko vzniku pracovních úrazů. Důležité je také vedení BOZP dokumentace.

Školení pro nové zaměstnance

Přijímáte nové zaměstnance, nebo přesouváte své pracovníky na rozdílnou pracovní pozici? V tom případě byste měli vědět, že tento pracovník nemůže ze zákona vykonávat své zaměstnání, dokud neprojde školením BOZP a PO. Školit se musí pracovníci i v případě, že je do provozu zavedena nová technologie, nebo se mění pracovní podmínky. Se vším se musí pracovníci seznámit a následně nové informace denně uplatňovat při výkonu svého zaměstnání.

Povinnosti zaměstnanců

Zatímco zaměstnavatel má ze zákona povinnost pravidelně školit své zaměstnance a seznamovat je s informacemi ohledně BOZP a PO, a to zcela na své vlastní náklady, zaměstnanci jsou povinni obdržené informace dodržovat. Každý pracovník se tak dozvídá o zásadách, jakými se v daném subjektu bude minimalizovat riziko vzniku pracovních úrazů a nehod. Pověřený zaměstnanec je navíc povinen vést záznamy, které se týkají BOZP dokumentace.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje celou řadu užitečných informací, kterými se řídí zaměstnanci subjektu, ve kterém pracují. S pomocí BOZP a PO se daří eliminovat rizika vzniku pracovních úrazů na pracovišti. Školení vždy zajišťuje zaměstnavatel.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/2022/01/virtual-learning-5550480_960_720.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/2022/01/virtual-learning-5550480_960_720-150x150.jpginfo@press-media.czEkonomikaSe zkratkami BOZP a PO se setkáváme často. Co ale vlastně znamenají a jakou povinnost ukládá zákon všem zaměstnavatelům bez výjimky? Pojďte se s námi podívat na základní informace. Pokud by to i poté byla pro vás pomyslná španělská vesnice, požádejte o pomoc firmu Extéria, o které se na...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku