Psychoterapie, nazývaná také terapie rozhovorem, je přístup k pomoci s duševním zdravím. Často se využívá buď samostatně, nebo jako doplněk k medikaci (léčit a předepsat léky může jenom lékař, aplikaci psychoterapie v prostředí zdravotnictví může dělat klinický psycholog, většina psychoterapeutů však pracuje s normálními lidmi, jako jsme vy a já). Během psychoterapeutického sezení hovoříte s odborníkem, abyste identifikovali a změnili znepokojivé myšlenky.

Přínosy psychoterapie

Psychoterapie pomáhá lidem s duševní poruchou:

 • pochopit chování, emoce a myšlenky, které přispívají k jejich onemocnění, a naučit se je změnit
 • pochopit a identifikovat životní problémy nebo události – jako je závažná nemoc, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání nebo rozvod – které přispívají k jejich nemoci, a pomoci jim pochopit, které aspekty těchto problémů mohou být schopni vyřešit nebo zlepšit.
 • znovu získat pocit kontroly a radosti ze života
 • naučit se zdravým technikám zvládání a dovednostem řešení problémů.

Typy terapie

Terapie může probíhat v různých formách, včetně:

 • Individuální: Tato terapie zahrnuje pouze klienta a psychoterapeuta.
 • Skupinová terapie: Terapie se mohou účastnit dva nebo více pacientů současně. Klienti mají možnost sdílet své zkušenosti a dozvědět se, že ostatní se cítí stejně a mají stejné zkušenosti.
 • Manželská/párová terapie: Tento typ terapie pomáhá manželům a partnerům pochopit, proč má jejich blízký duševní poruchu, jaké změny v komunikaci a chování mohou pomoci a co mohou udělat pro to, aby se s ní vyrovnali. Tento typ terapie lze také využít k pomoci páru, který se potýká s některými aspekty svého vztahu.
 • Rodinná: Protože rodina je klíčovou součástí týmu, který pomáhá lidem s duševním onemocněním zlepšit se, je někdy užitečné, aby rodinní příslušníci pochopili, čím jejich blízký prochází, jak se s tím mohou sami vyrovnat a co mohou udělat, aby pomohli.

Přístupy k terapii

Psychoterapií lze léčit širokou škálu duševních poruch, včetně:

 • Deprese
 • Bipolární porucha
 • Úzkost
 • Anorexie, bulimie a další poruchy příjmu potravy.
 • Posttraumatické stresové poruchy (PTSD)
 • Schizofrenie
 • Závislosti
 • Poruchy osobnosti

Typy psychoterapie

Existuje několik přístupů, které mohou psychologové při poskytování terapie využít. Po rozhovoru s vámi o vašich problémech terapeut rozhodne, který přístup použije.

Mezi různé přístupy k terapii patří např:

Psychodynamická terapie

Psychodynamická terapie vychází z předpokladu, že vaše emoční problémy jsou způsobeny nevyřešenými, zpravidla nevědomými konflikty, které často pramení z dětství. Cílem tohoto typu terapie je, abyste tyto pocity pochopili a lépe zvládali tím, že o těchto zážitcích budete mluvit. Psychodynamická terapie probíhá po dobu nejméně několika měsíců, může však trvat i déle, dokonce i roky.

Interpersonální terapie

Interpersonální terapie se zaměřuje na chování a interakce, které máte s rodinou a přáteli. Cílem této terapie je během krátké doby zlepšit vaše komunikační dovednosti a zvýšit sebevědomí. Obvykle trvá 3 až 4 měsíce a dobře funguje při depresích způsobených truchlením, konflikty ve vztazích, významnými životními událostmi a sociální izolací.

Psychodynamické a interpersonální terapie vám pomohou vyřešit duševní onemocnění způsobené:

 • ztrátou nebo zármutkem
 • konflikty ve vztazích
 • změnou rolí, například když se stanete rodičem nebo pečovatelem.

Kognitivně-behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie pomáhá lidem s duševním onemocněním identifikovat a změnit nesprávné vnímání sebe sama a okolního světa. Terapeut vám pomůže vytvořit nové způsoby myšlení tím, že zaměří vaši pozornost na „nesprávné“ i „správné“ domněnky, které si o sobě a druhých vytváříte.

Kognitivně-behaviorální terapie se doporučuje lidem:

    kteří myslí a chovají se způsobem, který vyvolává a udržuje duševní onemocnění.

    kteří trpí depresí nebo úzkostnou poruchou.

    kteří odmítají nebo nemohou užívat antidepresivní léky.

    lidé všech věkových kategorií, kteří trpí duševní nemocí, jež jim způsobuje utrpení, postižení nebo mezilidské problémy.

Dialektická behaviorální terapie

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je typ kognitivně-behaviorální terapie, která se používá u vysoce rizikových a těžko léčitelných pacientů. Termín „dialektický“ vychází z myšlenky, že spojení dvou protikladů v terapii – přijetí a změny – přináší lepší výsledky než jeden z nich samostatně. DBT pomáhá změnit nezdravé chování, jako je lhaní a sebepoškozování, prostřednictvím vedení denních deníků, individuální a skupinové terapie a telefonického koučinku.

DBT byla původně navržena pro léčbu lidí se sebevražedným chováním a hraniční poruchou osobnosti. Byla však přizpůsobena i pro jiné psychické problémy, které ohrožují bezpečnost, vztahy, práci a emoční pohodu člověka.

Komplexní DBT se zaměřuje na čtyři způsoby, jak zlepšit životní dovednosti:

 • Tolerance stresu. Prožívání intenzivních emocí, jako je hněv, bez impulzivních reakcí nebo používání sebepoškozování či návykových látek k tlumení distresu.
 • Regulace emocí. Rozpoznávání, označování a upravování emocí.
 • Všímavost. Lepší vnímání sebe i druhých a pozornost k přítomnému okamžiku.
 • Mezilidská efektivita. Zvládání konfliktů a asertivní interakce.

Podpůrná terapie

Terapeut vás trénuje v tom, jak se naučit zvládat úzkost a neužitečné myšlenky vlastními silami. Tento přístup pomáhá posílit vaše sebevědomí.

Pomoci mohou také alternativní a doplňkové formy terapie. Můžete je využít v kombinaci s běžnou psychoterapií.

 • Terapie s pomocí zvířat. Psi, koně a další zvířata mohou pomoci zmírnit úzkost, depresi a přinést útěchu.
 • Umělecká a hudební terapie. Ta vám může umožnit vyjádřit a zpracovat zármutek a další pocity.

Tipy pro účinnou psychoterapii

Účinná terapie závisí na vaší aktivní účasti. Vyžaduje čas, úsilí a pravidelnost.

Při zahájení terapie mějte na paměti tyto tipy:

 • Účastněte se všech plánovaných schůzek.
 • Na začátku si společně s terapeutem stanovte cíle. Čas od času je přehodnoťte.
 • Identifikujte zdroje stresu. Zkuste si vést deník a zaznamenávat stresující i pozitivní události.
 • Znovu si stanovte priority. Zdůrazňujte pozitivní, efektivní chování.
 • Najděte si čas na rekreační a příjemné aktivity.
 • Komunikujte. Vysvětlete a ujistěte o svých potřebách někoho, komu důvěřujete. Pište si deník, abyste vyjádřili své pocity.
 • Zaměřte se na pozitivní výsledky a hledání metod pro snížení a zvládání stresu.
 • Buďte otevření a upřímní. Úspěch závisí na vaší ochotě podělit se o své myšlenky, pocity a zkušenosti a zvážit nové poznatky, nápady a způsoby řešení. Pokud se zdráháte mluvit o některých otázkách kvůli bolestným emocím, rozpakům nebo obavám z reakce terapeuta, sdělte to terapeutovi.
 • Držte se svého léčebného plánu. Pokud se cítíte sklesle nebo vám chybí motivace, může být lákavé vynechat psychoterapeutická sezení. Takové jednání může narušit váš pokrok. Snažte se účastnit všech sezení a promyslet si, o čem chcete diskutovat.
 • Neočekávejte okamžité výsledky. Práce na emočních problémech může být bolestivá a může vyžadovat tvrdou práci. Možná budete potřebovat několik sezení, než začnete pozorovat zlepšení.
 • Mezi sezeními si udělejte domácí úkoly. Pokud vás terapeut požádá, abyste si své myšlenky zaznamenávali do deníku nebo dělali jiné činnosti mimo terapeutická sezení, dodržujte je. Tyto domácí úkoly vám mohou pomoci aplikovat to, co jste se naučili na terapeutických sezeních, do vašeho života.

Jak si vybrat terapeuta

Je důležité, abyste si svého terapeuta oblíbili a cítili se s ním dobře. Zvažte, zda s nimi neproběhne telefonický, video nebo osobní pohovor, dokud nenajdete vhodného terapeuta. Můžete je najít tak, že požádáte rodinu a přátele o doporučení, budete hledat psychoterapeuta na internetu.

Než si terapeuta vyberete, můžete se zeptat:

 • Kolik si účtuje
 • Hodiny kdy je k dispozici pro schůzky
 • Dlouholeté zkušenosti
 • Oblasti odbornosti
 • Jejich přístup k léčbě
 • Zda nabízejí on-line psychoterapii (virtuální schůzky).

Co můžete očekávat během psychoterapie

Většina terapeutických sezení trvá 45-50 minut. Jedná se o řízený rozhovor. Terapeut vám může klást mnoho otázek, zejména když začínáte. Může chtít vědět o vaší historii a zkušenostech a o vašich pocitech a obavách. Nejlepší je, když se oba shodnete na cílech psychoterapie. Váš terapeut může chtít naplánovat více sezení.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/2022/03/na-navsteve-u-psychoterapeuta-683x1024.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/2022/03/na-navsteve-u-psychoterapeuta-150x150.jpgPR-leadersPsychologieZdravíPsychoterapie, nazývaná také terapie rozhovorem, je přístup k pomoci s duševním zdravím. Často se využívá buď samostatně, nebo jako doplněk k medikaci (léčit a předepsat léky může jenom lékař, aplikaci psychoterapie v prostředí zdravotnictví může dělat klinický psycholog, většina psychoterapeutů však pracuje s normálními lidmi, jako jsme vy a já). Během psychoterapeutického sezení hovoříte...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku