Přijetím nového občanského zákoníku se do českého právního systému dostal nový pojem odštěpný závod. Co tento pojem přesně znamená, jaké jsou výhody a podstata odštěpného závodu, a také další informace se dozvíte v tomto článku.

Co je to odštěpný závod

V dřívější terminologii byl odštěpný závod nazýván pobočkou či odštěpným podnikem, filiálkou, případně organizační složkou hlavního závodu. Odštěpný závod je stručně řečeno součást podniku, resp. hlavního obchodního závodu.

Obchodní závod je dle platné právní úpravy definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k podnikatelské činnosti. Odštěpný závod je pak součástí tohoto obchodního závodu, avšak musí splňovat jisté znaky.

V prvé řadě musí odštěpný závod vykazovat hospodářskou a funkční samostatnost, tedy být nezávislý co se týká provozu na hlavním obchodním závodu. Dále musí podnikatel (zřizovatel) rozhodnout, že část obchodního závodu se stane odštěpným závodem.

Je to právě rozhodnutí zřizovatele, kterým dochází k vytvoření odštěpného závodu, které je nutné následně zapsat do obchodního rejstříku.

Velmi často dochází ke zřizování odštěpných závodů zahraničních právnických osob (podnikatelů) v jiných zemích. Děje se tak především z důvodu nutnosti mít v dané zemi zastoupení. Mnohdy je založení odštěpného závodu v zahraničí také velmi účelné z hlediska optimalizace vnitropodnikových nákladů. Založení odštěpného závodu je také na rozdíl od založení společnosti rychlejší a flexibilnější.

Odštěpný závod je pobočkou zapsanou do obchodního rejstříku, není tedy samostatným právním subjektem a z tohoto důvodu jedná za odštěpný závod vždy jeho zřizovatel prostřednictví vedoucího odštěpného závodu, který je zástupcem zřizovatele ve všech věcech souvisejících s odštěpným závodem.

O jakékoliv skutečnosti související s odštěpným závodem (obchodní činnost, změny odštěpného závodu, koupě závodu apod.) tak rozhoduje jeho zřizovatel.

Fungování odštěpného závodu

Odštěpný závod funguje na podobném principu jako obchodní společnost, má však jistá specifika. Především je nutné věnovat se otázce účetnictví odštěpného závodu, které má oproti účetnictví obchodních společností jistá specifika.

Dále je však odštěpný závod velmi podobný českým společnostem, má vlastní identifikační číslo, může být plátcem daně z přidané hodnoty a z hlediska účetnictví je samostatnou účetní jednotkou.

Odštěpný závod přináší podnikatelům možnost rychleji reagovat na potřebu umístit část podniku do zahraničí. Rovněž lze část podniku vyčlenit vzhledem k jeho funkční samostatnosti a zřídit tak odštěpný závod. Velmi efektivní je využití odštěpného závodu v rámci vnitropodnikové fakturace a optimalizace finančních toků.

Odštěpný závod tak umožňuje ušetřit podnikatelům značné náklady a pomocí odštěpného závodu lze také efektivněji nastavit podnikání. V této souvislosti je v mnoha případech přínosné obrátit se v rámci odborných rad na profesionály, jakým je i společnost Parker & Hill, kterou najdete v Praze na Žitné ulici.

Více informací najdete na www. parkerhill.cz

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/herní-notebook-4.pnghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/herní-notebook-4-150x150.pngPR-leadersEkonomikaFinancePřijetím nového občanského zákoníku se do českého právního systému dostal nový pojem odštěpný závod. Co tento pojem přesně znamená, jaké jsou výhody a podstata odštěpného závodu, a také další informace se dozvíte v tomto článku. Co je to odštěpný závod V dřívější terminologii byl odštěpný závod nazýván pobočkou či odštěpným podnikem, filiálkou, případně organizační složkou hlavního závodu....Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku