Pomalu se blíží termín odevzdání přihlášek na víceletá gymnázia, to obvykle znamená, že už se rodiče rozhodli své dítě na takovou školu umístit či se o to minimálně pokusit. Je to těžká volba, pokud se rodič zamýšlí nad celou problematikou více do hloubky a klade důraz na potřeby, schopnosti, ale i emoční rozpoložení či zralost dítěte.

Dosavadní studijní výsledky a zájem o studium jsou totiž jen jednou stranou pomyslné mince, víceletá gymnázia jsou svou podstatou mnohem více konkurenčním prostředím v porovnání s běžnou základní školou. Děti, které jsou citlivější na změny, méně soutěživé či možná i méně sebevědomé mohou mít v takovém prostředí problém se sebeprosazováním a to může postupem času i značně ovlivnit jejich výkon. Mohou být totiž demotivovány tím, že jejich schopnost prosadit se je v porovnání se spolužáky na jiné – nižší úrovni.

Neznamená to ale, že by méně průbojné děti neměli šanci být na takové škole úspěšné. Jen je třeba s dítětem od počátku komunikovat a na změnu školy je připravovat a seznamovat je postupně s možnými scénáři, které mohou v nové škole nastat. Je nesmírně důležité u takových dětí budovat zdravé sebevědomí a povzbuzovat je v každém kroku, kterým se přiblíží pomyslné hranici svých dosavadních možností.

Většina rodičů se zodpovědně účastní Dní otevřených dveří a přepečlivě zkoumají dostatečně moderní vybavení, reference škol a učitelů na internetu, neměli by ale opomíjet, že to jejich dítě bude na škole studovat. Tedy neměli by je z celého procesu výběru vylučovat, ale naopak, měli by klást důraz na to, aby dítě cítilo, že k jeho přání a kritériím je přihlíženo a jsou pro rodiče důležité.

Plníme-li si totiž své sny či nedosažené cíle přes své děti, pak je to jen o nás a o uspokojování našich potřeb, nikoliv o přání, snech a potřebách našich dětí a to se dříve či později projeví a dost možná i obrátí proti nám.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/gymnázia.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/gymnázia-150x150.jpgPR-leadersPsychologieRodina a vztahyZprávyPomalu se blíží termín odevzdání přihlášek na víceletá gymnázia, to obvykle znamená, že už se rodiče rozhodli své dítě na takovou školu umístit či se o to minimálně pokusit. Je to těžká volba, pokud se rodič zamýšlí nad celou problematikou více do hloubky a klade důraz na potřeby, schopnosti,...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares