Mnozí se domnívají, že k jednoduchým právním úkonům nepotřebují pomoc advokáta, protože odpovědi najdou na internetu. Dokonce jsou dostupné ke stažení vzory smluv jaké je kupní smlouva, smlouva o dílo nebo darovací smlouva. Kdo z nás nevstoupil do některého ze vztahů, jež je podložen dohodou o pracovní činnosti, či dohodou o provedení práce?

Všechny tyto smlouvy mají jedno společné. Jsou tak časté, že se s nimi setkáváme denně. Může se snad zdát, že svépomocí je zvládne každý. Opak je ale pravdou, a v právní oblasti to platí dvojnásob.

Vzory smluv jsou často neaktuální

Velmi častým problémem u dokumentů na internetu je to, že nejsou aktuální. Vzory smluv tak často obsahují náležitosti dle staré právní úpravy, což může vyvolávat nejen slabší vymahatelnost práv, ale také neplatnost celé smlouvy a právního úkonu. Pro advokáta ale je, na rozdíl od laika, orientace v platné legislativě denní chléb, a proto si novelizací bude vědom.

Vady ve smlouvě                 

Každá smluvně upravená situace nese svá specifika a přepisování vzorů smluv má svá rizika. Díky neznalosti práva, se vám ve smlouvě mohou snadno objevit ustanovení nesrozumitelná, či dokonce rozporuplná. Opět se tak vystavujete problémům, které vás mohou vyjít velmi draho.

Neznalost zákona

Občanský zákoník obsahuje podrobná ustanovení ohledně obsahu smluv. Strany si tak ve smlouvě musí jednotlivá jim nevyhovující ustanovení zákona vyloučit. Pokud tak neučiní budou automaticky platná. Při neznalosti dané materie zákona, proto jen stěží můžete vytvořit opravdu kvalitní smlouvu.

Smlouva o dílo je podkladem pro jeden z nejčastějších závazkových vztahů v obchodním právu. Existuje na internetu mnoho variant vzorů smlouvy o dílo a přesto lze vřele doporučit individuální zpracovní takové smlouvy od advokáta.

Vzory smluv od advokáta

Pokud se dopustíte ve smlouvě chyby, nezbyde vám nic než jen výčitky. V případě smlouvy o dílo či kupní smlouvy na nemovitost se vám však taková chyba může nebývale prodražit.

Investujte proto raději do právní pomoci a vybírejte prověřené vzory smluv či si nechte smlouvu zkontrolovat advokátem.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/vzory-smluv-1024x684.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/vzory-smluv-150x150.jpgPR-leadersEkonomikaFinanceMnozí se domnívají, že k jednoduchým právním úkonům nepotřebují pomoc advokáta, protože odpovědi najdou na internetu. Dokonce jsou dostupné ke stažení vzory smluv jaké je kupní smlouva, smlouva o dílo nebo darovací smlouva. Kdo z nás nevstoupil do některého ze vztahů, jež je podložen dohodou o pracovní činnosti, či...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku