Doba ekonomického a hospodářského růstu vypadá v mnoha ohledech velmi pozitivně, lidem se zvyšují platy, snižuje se nezaměstnanost a roste životní úroveň.

Pro zaměstnavatele však může přijít díky nízké nezaměstnanosti chvíle, kdy dosáhnou hranice, která je uvede do nejistoty v podobě nemožnosti přivést do firem kvalifikované a kvalitní zaměstnance z naší vlasti.

Tuto situaci může vyřešit zaměstnání cizinců např. z Ukrajiny. Tento super projekt zkráceně nazýváme Režim Ukrajina.

Vznik projektu

Režim Ukrajina vzniká po dlouhých a složitých vyjednáváních jednotlivých ministerstev a zaměstnavatelů na počátku srpna roku 2016. Jedním z garantů projektu se stal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), u něhož lze podávat žádosti o zařazení do projektu Režim Ukrajina.

Již na počátku roku 2017 se ukázalo, že projekt bude mít velké využití, v prvních dvou týdnech požádalo SP ČR celkem 13 firem o obsazení více než stovky pracovních míst, která zůstala na úřadech práce neobsazená zaměstnanci z ČR. Právě tato čísla jsou dokladem potřebnosti příchodu zaměstnanců z Ukrajiny.

Cíle projektu

Projekt Režim Ukrajina si za základní cíl klade zkrátit dobu přijetí uchazeče o zaměstnaneckou kartu k osobnímu pohovoru. K tomuto má napomoci blízká komunikace se zaměstnanci konzulátu ve Lvově k jednotlivým poptávkám firem.

Zaměstnanci konzulátu poté kontaktují vhodné uchazeče, kteří se spolu s potřebnými dokumenty dostaví k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu – pracovní povolení. Právě těmito zrychlujícími kroky by Režim Ukrajina měl pomoci firmám v Čechách naplňovat stále se zvyšující počty přijímaných zakázek a zajistit jim jejich včasné vyhotovení.

Jak na Režim Ukrajina?

Projekt Režim Ukrajina je určen přímým zaměstnavatelům, kteří působí na území České republiky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru a zaměstnávají deset a více zaměstnanců.

Navíc musí prokázat, že volné místo nemohou dlouhodobě obsadit českým zaměstnancem. Pojďme se podívat na potřebné náležitosti celého procesu:

  • Předložení řádně vyplněného formuláře

Ze strany zaměstnavatele je nutností vyplnit tiskopis – Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina. Pokud si zaměstnavatelé nejsou vyplněním jisti, tak doporučujeme využít služeb zkušené pracovní agentury, která jim formulář nejen vyplní, ale poskytne i odbornou a praktickou konzultaci, při které zaměstnavatele obeznámí s dalšími náležitostmi (např. výhodami, které nabízí vyplnění požadovaných pracovníků ve správném pořadí atp.).

  • Vyplnění a odevzdání všech povinných příloh

Spolu s žádostí je třeba vyplnit a doložit povinné přílohy. Z důvodu urychlení procesu a eliminace chyb ve vyplňovaných přílohách doporučujeme konzultaci se zkušenou pracovní agenturou IRS Czech, která ví, co vše je pro úspěšné podání žádosti do Režimu Ukrajina požadováno a zajistí tak klidný a rychlý průběh podání a vyřízení žádosti.

Pokud vše bude vyplněno a doloženo správně, pak Vaše firma získá vysněného zaměstnance z Ukrajiny ve zkráceném Režimu Ukrajina již do šedesáti dnů. To vše díky tomu, že není nutná registrace ve VISAPOINTU.

Tak neváhejte a v případě, že dlouhodobě hledáte zaměstnance a jste na trhu práce v ČR neúspěšní, využijte Režim Ukrajina.

PS: Víte o tom, že nově můžete získat podobnou formou i zaměstnance z Filipín a Mongolska?

 

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/režim-ukrajina-1.pnghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/režim-ukrajina-1-150x150.pngPR-leadersEkonomikaZprávyDoba ekonomického a hospodářského růstu vypadá v mnoha ohledech velmi pozitivně, lidem se zvyšují platy, snižuje se nezaměstnanost a roste životní úroveň. Pro zaměstnavatele však může přijít díky nízké nezaměstnanosti chvíle, kdy dosáhnou hranice, která je uvede do nejistoty v podobě nemožnosti přivést do firem kvalifikované a kvalitní zaměstnance z...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares