Máme-li volné finanční prostředky, většinou přemýšlíme o tom, jak své finanční portfolio rozšířit co nejvýhodnější investicí. A do čeho vlastně můžeme investovat? Můžeme nakupovat dluhopisy, akcie společností, investovat do veřejně obchodovatelných akciových fondů, anebo třeba do komodit.

Zaměříme-li se na komodity, je zapotřebí sledovat růst a pokles komoditních trhů, a pak se na nich můžeme – jako drobní investoři – podílet, neboť komodity nejsou určeny jen pro velké investory.

Pro tento druh obchodování si můžeme zřídit účet u některého obchodníka s cennými papíry a pak můžeme investovat třeba do obilovin, do energetiky, potravin, průmyslových či drahých kovů, a podobně.

Měli bychom však mít alespoň základní znalosti a orientovat se v investičních trzích; anebo si vybereme osobního makléře, který nám poskytne odborné služby. Investovat však můžeme i samostatně přímo na burze.

Při investování se doporučuje prostředky diverzifikovat – investovat je do více aktiv (např. akcie několika firem, investice do některé z komodit a k tomu přikoupíme státní dluhopisy), a to proto, abychom rozložili případná rizika – vždyť cílem naší investice je zhodnocení vynaložených finančních prostředků.

K tomu může nemalou měrou také přispět získávání znalostí v oblasti obchodování a investic. K vzdělávání lze využít ekonomická periodika, internet, nebo různá školení a kurzy. Anebo odborníky.

Investice do nemovitostí

Další investiční skupinou jsou nemovitosti. Jako nejvýhodnější se ukazují investice do pozemků, jejichž cena stále a rychle roste. A není divu.  Volné pozemky totiž ubývají. Za posledních dvacet let developeři skoupili kde co – vystavěli rozsáhlé obchodní komplexy, rezidenční a satelitní čtvrti kolem měst i menších obcí; pomalu začíná mizet i orná půda a louky, neboť se mění na stavební pozemky.

Nedostatek stavebních pozemků se začíná projevovat zejména v lukrativních lokalitách, a to se výrazně odráží v jejich ceně. Obecně lze předpokládat, že ceny pozemků se budou nadále zvyšovat, a přesto o ně bude vždycky zájem – stavět se bude dál.

Takže budeme-li mít pozemek na prodej, můžeme na něm jen vydělat. Jako pro investora jsou pro nás zajímavé investiční pozemky stavební i zemědělské; můžeme od nich očekávat střednědobé či dlouhodobé zhodnocení svého kapitálu.

Jestliže se tedy definitivně rozhodneme investovat do pozemků, měli bychom se obrátit na společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti financí a investic. Tyto organizace poskytují obvykle i právní servis.

Spolupracovat s odborníky při investování do pozemků se vyplatí, protože investoři sázejí na jistotu. Vklad prostředků do pozemků se dá považovat sice za dlouhodobější, ale jistou a bezpečnou investici. Pozemky můžeme nakoupit na území ČR, ale i v zahraničí.

Zakoupíme-li pozemky, které nepotřebujeme využít ani ke stavbě, ani k hospodaření, můžeme je pronajímat, a tak získávat průběžně finanční výtěžek, anebo plánujeme budoucí prodej, a to pochopitelně se ziskem. Pak je důležité promyslet, v jaké lokalitě si pozemek vybrat.

Nejhodnotnější a nejžádanější jsou pozemky blízko metropole a všech našich velkých měst; dále tam, kde je možné napojení na inženýrské sítě, kde je zajištěna dobrá dopravní obslužnost, nákupní možnosti, ale i příroda, park nebo les. Důležitá je také příjezdová komunikace a pracovních příležitosti v místě.

Od toho všeho se cena pozemku odvíjí nyní i v budoucnu. Nejdražší budou samozřejmě pozemky v Praze a jejím blízkém okolí, ale také v našich dalších velkých městech: například pozemky v Ostravě nepatří k nejlevnějším, ale v okolí Ostravy se ceny výrazně snižují.

Na co bychom si měli dát pozor před koupí pozemku?

  • důležité je prohlédnout si předem územní plán obce a zjistit, zda kolem zvoleného pozemku nepovede dálnice, silniční okruh, anebo obchvat – tím by se mohla výhledově cena pozemku snížit
  • naopak plánuje-li obec současnou zemědělskou půdu, v rámci změny v územním plánu, vyjmout z půdního fondu a změnit ji na stavební pozemky, může nám to investici významně zhodnotit
  • jestliže plánujeme prodat pozemek se ziskem jako stavební, měli bychom si ohlídat, zda v dosahu 30 metrů nevedou elektrické dráty; v tomto ochranném pásmu se totiž nesmí stavět
  • na stavebním úřadě si zjistíme, zda má obec nějaké místní regulativy staveb

Některé z povinností majitele pozemku:

  • respektovat věcné břemeno, pokud se k pozemku váže
  • udržovat pozemek v takovém stavu, aby byl v souladu se zákonem 326/2004 Sb.
  • pokud se na pozemku vyskytuje zařízení distributorů energií, je nutné správně a bezpečně udržovat vegetaci v blízkosti těchto zařízení (hlavně stromy, křoviny) – viz energetický zákon
  • nesmí se znečišťovat půda takovým způsobem, že by mohly být zasaženy zdroje pitné vody a potravní řetězec látkami, ohrožujícími zdraví, případně životy osob
  • jestliže se na pozemku nachází koryta vodních toků, jsme povinni udržovat v dobrém stavu břehy koryt, ohlašovat závady na vodním toku a spolupracovat s vodoprávním úřadem, Českou inspekcí životního prostředí a správou vodního toku (§ 50 zák. 254/2001 Sb.)

Investiční tip – nákup a obnova lesních pozemků po kalamitě (kůrovec, vlivy počasí) za výhodných podmínek; po obnově lze uskutečnit prodej pozemku se značným ziskem.

Autor: zipHOME.cz – realitní seznamka

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/pozemky-1024x363.pnghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/pozemky-150x150.pngPR-leadersEkonomikaFinanceZprávyMáme-li volné finanční prostředky, většinou přemýšlíme o tom, jak své finanční portfolio rozšířit co nejvýhodnější investicí. A do čeho vlastně můžeme investovat? Můžeme nakupovat dluhopisy, akcie společností, investovat do veřejně obchodovatelných akciových fondů, anebo třeba do komodit. Zaměříme-li se na komodity, je zapotřebí sledovat růst a pokles komoditních trhů, a pak se na nich můžeme...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku