Co je offshore podnikání, jak se zřizují společnosti v takzvaných daňových rájích a proč se k této volbě někteří podnikatelé uchylují?

Offshore společnost – princip fungování

Offshore společnost musí oficiálně být, tak jako jakýkoli jiný subjekt, někde založena. V tomto případě se však jedná pouze o formální úkon, společnost svou činnost vyvíjí někde jinde.

Specifikem offshore podnikání je navíc ještě to, že sídlo společnost je v tzv. daňovém ráji. Proto většinou nemusí svoje příjmy danit vůbec, případně platí pouze paušální částku.

Jak fungují daňové ráje a jaké mají výhody

Primárně se tak offshore společnosti ve zmíněných jurisdikcích zakládají z titulu daňové optimalizace, tedy ve snaze snížit náklady na podnikání. Daň z příjmů se většinou neplatí a snižuje se i administrativní náročnost vedení těchto společnosti. Zpravidla totiž také není zapotřebí vést účetnictví nebo podávat daňové přiznání.

Podstatnou výhodou těchto destinací je také anonymita, a tedy lepší ochrana vlastního majetku i identity a zvýšení bezpečnosti. Vlastnická struktura může být v těchto společnostech skrytá. Může být také diametrálně odlišná od té, která by fungovala v ČR.

Výhodou i nevýhodou je fakt, že země využívá odlišného právního prostředí. Je nutné respektovat tamní legislativu a orientovat se v ní. V mnoha případech ovšem toto podnikatelé

ochotně podstupují, neboť offshore jim dokáže nabídnout výraznější stabilitu pro jejich podnikatelský záměr.

Důvodem může být také posílení image celé společnosti a zvýšení její prestiže, jestliže sídlí mimo Českou republiku.

Země označované jako daňový ráj

Oficiální seznamy zemí považovatelných za daňové ráje se dnes objevují spíše v negativním slova smyslu. Podobnou „černou listinu“ vede například OECD. Jakkoli můžeme na daňové ráje nahlížet jako na praktiku kontroverzní, stále je nutné mít na paměti, že u nás veskrze legální.

Za daňový ráj obecně můžeme považovat prakticky libovolnou zemi, která nabízí zahraničním firmám výše citované výhody. V součtu je ve světě daňových rájů několik desítek. Velmi známé jsou Panamské ostrovy, Belize či Bahamy. Z evropských států sem můžeme zařadit Monako, Nizozemí či Kypr.

Jak si založit offshore společnost

Založení offshore společnosti samo o sobě není příliš komplikované a zabere v rozmezí 2 až 4 týdnů. Nicméně je nutné zdůraznit, že k úspěšnému podnikání nestačí samotný proces založení, který jste schopni zvládnout i svépomocí.

Součástí procesu by měla být i zevrubná analýza podnikatelského plánu, zodpovědný výběr vhodného prostředí, znalost fungování tamní legislativy a mnoho dalšího.

Bezpochyby proto má smysl využít služeb společností poskytujících tzv. předzaložené offshore firmy (ready-made), neboť jsou zpravidla schopny v tomto směru poskytovat komplexní podnikatelský servis.

Jednou z nich je registrační agentura Parker & Hill, která se specializuje na zakládání či prodej již hotových offshore společností či českých ready made firem. Více informací získáte na www.parkerhill.cz

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/danova-optimalizace.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/danova-optimalizace-150x150.jpgPR-leadersZprávyCo je offshore podnikání, jak se zřizují společnosti v takzvaných daňových rájích a proč se k této volbě někteří podnikatelé uchylují? Offshore společnost – princip fungování Offshore společnost musí oficiálně být, tak jako jakýkoli jiný subjekt, někde založena. V tomto případě se však jedná pouze o formální úkon, společnost svou činnost...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares