K zajištění dokonale sterilního prostředí jsou ve zdravotnictví, potravinářství, ale třeba také v při montáži těch nejmenších elektrických součástek využívány laminární boxy. V těchto zařízeních se vzduch čistí pomocí speciálních filtrů (před-filtrů a HEPA filtrů), díky nimž pak mohou pracovníci pracovat v dokonale sterilním prostředí.

Čisté prostory a oblasti jejich využití

Čisté prostory jsou velmi přesně definované a je potřeba jeho pravidelná kontrola. Tu obvykle provádějí akreditované zkušební laboratoře tak, že čisté prostory validuje a kvalifikačně měří. Tato měření provádí v laboratořích , operačních sálech nebo jiných míst s řízenou čistotou vzduchu. Validace a měření se ale týká i již zmíněných laminárních boxů, dále ve zdravotnictví se týká například inkubátorů či sterilizátorů, v potravinářství pak lednic a mnoha dalších zařízení.

Akreditovaná zkušební laboratoř je základ

Pro splnění norem v rámci řízení jakosti by měla kontrolu a měření vždy provádět akreditovaná laboratoř, jen ta může nabídnout garantovanou uznatelnost měření. Přesnost měření je zajištěná pravidelnou, nezávislou, recertifikací mezinárodně uznávanou agenturou pro akreditaci zkušebních laboratoří. Vždy je dobré vybírat agenturu, jež je členem celosvětové asociace akreditovaných zkušebních laboratoří ILEC, u nás je to například akreditovaná zkušební laboratoř LABOX.

VALIDACE A MĚŘENÍ se provádí v těchto oborech a veličinách:

U mikroklimatických parametrů jsou to: vlhkost, teplota, rychlost proudění, měření prašnosti, barometrický tlak a další

U vzduchotechnických parametrů jsou to:tlak, měření rychlosti a průtokového množství vzduchu, průtočné množství vzduchu, teplota, těsnost vzduchovodů a zařízení, vizualizace proudění vzduchu (kouřová zkouška distribuce vzduchu v prostoru)

U filtrační účinnosti provádí měření účinnosti filtračních zařízení a dále také frakční odlučivosti filtračních materiálů.

U tepelných procesů jsou to tlak a teplota.

V mikrobiologii jde zejména o kontaminaci vzduchu, stěry, , airtest, spady, identifikace kmene.

Dále provádí kontrolu a měření koncentrace CO2, vodivost demineralizované vody, vodivost čištěné vody, otáčky

 

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/Labox-box1001590_500991806651826_848979004_n.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/Labox-box1001590_500991806651826_848979004_n-150x150.jpgPR-leadersEkonomikaK zajištění dokonale sterilního prostředí jsou ve zdravotnictví, potravinářství, ale třeba také v při montáži těch nejmenších elektrických součástek využívány laminární boxy. V těchto zařízeních se vzduch čistí pomocí speciálních filtrů (před-filtrů a HEPA filtrů), díky nimž pak mohou pracovníci pracovat v dokonale sterilním prostředí. Čisté prostory a oblasti jejich...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku