Prašná brána
Prašná brána

Zkuste svým dětem přiblížit historii staré Prahy. Vystupte ze stanice metra Můstek a zahněte vpravo po Příkopech.Do světa pověstí vejděte s pohledem na secesní Obecní dům. Na jeho místě za středověku stával Králův dvůr a odtud čeští panovníci vjížděli Prašnou bránou (gotika) do Celetné ulice, přes Staroměstské a Malé náměstí Karlovkou na Karlův most a ulicí Mosteckou přes Malostranské náměstí do Nerudovky a odtud na Pražský hrad ke korunovaci. Královský průvod byl bohatě vystrojený a ozdobený, koně řehtaly a poddaní ve špalíru jásali očekávajíce s novým králem lepší časy. Vy si kousek Královské cesty projděte a zkuste se vcítit do role švarného a mocného nastávajícího krále. Dav jásá a vy rozhazujete zlaťáky a milostivě kynete na pozdrav. Tohle se odehrávalo ve dne, ale co v noci? Zjevují se tady dvě helmbrechtice, jak se ve středověku říkalo nevěstkám. Jednu honila stráž a ona se schovala do dvora domu. Tam byl ale zlý pes a prokousl jí hrdlo. Proto se dodnes v noci zjevuje a ve strachu utíká. Ta druhá byla zase moc rozverná a nic jí nebylo svaté. Když šel kolem ní ve tmě

Celetná ulice
Celetná ulice

kněz, zastoupila mu cestu a odhalila ňadra. Toho to rozlítilo a ohnal se po ní kovovým křížem. Máchl však moc a úderem do hlavy ji zabil. V hrůze nad tím činem klesl mrtev k zemi. Od té doby se zjevují společně, nevěstka kněze obíhá, směje se, odhaluje hruď a kněz se před ní marně snaží utéct. Slušnější pověst je Roztrhaný spiritista Ulrich. Největší jeho láskou bylo vyvolávání duchů a největším snem zjistit, co se děje po smrti. Když jednou o půlnoci vyvolával duchy, vítr rozrazil dveře a okenice a rozlícení duchové ho roztrhali. Dodnes prochází za nocí Celetnou ulicí, celý roztrhaný a nikdo neví, jak ho vysvobodit. Ještě byste si mohli vyprávět o pokladu, ale to byste museli najít dům u Sixtů (z našeho směru od Prašné brány vlevo, skoro na konci, č.p. 2). V tomto domě založil jeden měšťan hostinec, ale nijak se mu nedařilo a byl stále chudý. Proto se každý den modlil k Janu Nepomuckému a prosil o pomoc. Jednou se mu světec zjevil ve snu a zavedl ho do nejzadnějšího sklepa a ukázal na jedno místo na podlaze. Ráno si hostinský na sen vzpomenul, vydal se do sklepa a začal kopat. Vzal si ho, ale že byl moudrý, za třetinu nechal zhotovit sošku svatého Jana a věnoval ji Týnskému chrámu.

Staroměstské náměsti
Staroměstské náměsti

Druhou třetinu věnoval sirotčinci a teprve třetí si nechal pro sebe. Moc mu posloužila, chodili k němu kupci z nedalekého Ungeltu a on byl úspěšný a bohatý. Bohatší o to, že si celý poklad nenechal pro sebe. Až vyjdete na Staromák, ukažte dětem vlevo dům u Štorchů. Fasáda je vymalovaná Mikolášem Alšem. Nechte je hledat, co je tam vyobrazeno (sv. Václav, J.A. Komenský, píšící mnich, světec v plášti, znaky Království českého a Prahy). Na náměstí upozorněte na Staroměstskou radnici s orlojem (gotika), kostel sv. Mikuláše (baroko), pomník M.J. Husa (secese), palác Golz-Kinských (rokoko), dům U Kamenného zvonu (gotika) a trojlodní gotickou baziliku Chrám Matky boží před Týnem – Týnský chrám. Jako poslední úkol nechte děti na zemi najít Pražský poledník (14°25’17” východní délky). Když na náměstí stál Mariánský sloup, jeho stín byl v pravé poledne na poledníku (když půjdete od Štorchova domu k pomníku, šlápnete na něj). Přeji vám a vašim dětem hezký den.

 

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/Photo0085-768x1024.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/Photo0085-150x150.jpgPR-leadersCestováníKulturaZprávyZkuste svým dětem přiblížit historii staré Prahy. Vystupte ze stanice metra Můstek a zahněte vpravo po Příkopech.Do světa pověstí vejděte s pohledem na secesní Obecní dům. Na jeho místě za středověku stával Králův dvůr a odtud čeští panovníci vjížděli Prašnou bránou (gotika) do Celetné ulice, přes Staroměstské a Malé...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares