Založení je spojeno těmito základními kroky Výběr právní formy společnosti a její název. Zvolit a zajistit pro společnost vhodné sídlo, případně provozovnu. Sepsat zakladatelskou nebo společenskou smlouvu u notáře. Obstarat…
Continue Reading