kutna-hora-cast-jedna-sloupTrocha z historie města

Pojďme se vrátit do středověku. Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbra. Již koncem 13. století poskytuje kutnohorský důl asi jednu třetinu evropského stříbra. Město se stává střediskem ražby tzv. pražských grošů patřících k nejstabilnějším evropským měnám. Zdejší důl Osel dosahuje na přelomu 14. a 15. století hloubky pěti set metrů a je tehdy nejhlubším dolem světa. Díky svému bohatství se Kutná Hora stála po Praze druhým nejvýznamnějším městem Českého království. Bohatství zdejších dolů, o něž se opírala moc českých králů, dala vzniknout řadě památek, pro které bylo město zařazeno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Sv. Barbora – ochranitelka horníků

Z minulosti to stačilo, projděme se tímto krásným městem a budeme vzdychat obdivem. Začneme Chrámem sv. Panny Barbory, nad kterým se dá ráno zaparkovat. Jaké přívlastky se k němu dají přiřadit? Monumentální, obdivuhodný, dech beroucí, nádherný, velkorysý,… Snaha odstranit závislost města na klášteru v Sedlci v duchovních záležitostech vedla roku 1388 k založení prestižního chrámu mimo pozemky kláštera. Byl zasvěcen patronce a ochranitelce horníků, sv.  Barboře, měl především naplňovat touhu horníků po službě Bohu. Stal se však i demonstrací důležitosti .a politické moci stavebníků – měšťanů. Sv Barbora stojí na vrcholku kopce nad říčkou Vrchlicí a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města.

kutna-hora-cast-jedna-barboraZ Chrámu až hluboko do podzemí

Prvním architektem mohl být Petr Parléř, potom zřejmě jeho syn Jan, dalším stavitelem byl prokazatelně Matěj Rejsek, samouk, který byl tvůrcem sochařské výzdoby Prašné brány v Praze. V další etapě se objevuje pražský dvorský stavitel Benedikt Ried, po jeho smrti pokračovali podle jeho plánů mistři Mikuláš a Jan Vlachovi. Vstupujeme s velkou pokorou a jenom se tiše dívejme, krás, krása. Po prohlídce sv. Barbory se vydejte podél jezuitské koleje postavené v letech 1667-1700 dolů do města. Navštivte Hrádek, původně samostatný opevněný objekt nad starou stezkou vedoucí podél toku říčky Vrchlice. Po založení města se stal součástí městských hradeb. První zmínka o něm pochází z roku 1312. Je zde umístěné České muzeum stříbra s expozicí věnované městu, dolování a zpracování stříbra, ale i stylu života podnikatelské rudokupecké šlechty. Ve správě muzea je i středověký důl, kde převlečeni do dobového hornického úboru míjíte prostory zatopené křišťálovou vodou o hloubce až 50 metrů.

Pokud se vám první část toulek tímto krásným městem líbila, těšte se brzy na pokračování do dalších částí kouzelné Kutné Hory.

Autor: Mgr. Hana Sovová

 

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/kutná-hora-část-jedna-titulka.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/kutná-hora-část-jedna-titulka-150x150.jpgPR-leadersCestováníZprávyTrocha z historie města Pojďme se vrátit do středověku. Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbra. Již koncem 13. století poskytuje kutnohorský důl asi jednu třetinu evropského stříbra. Město se stává střediskem ražby tzv. pražských grošů patřících k nejstabilnějším evropským měnám. Zdejší důl Osel dosahuje na přelomu 14....Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku