Přestože to vzhledem k častým dešťům v poslední době tak nevypadá, stále v naší krajině vládne období sucha. Změny v hospodaření a zemědělství nejen v průběhu minulého režimu způsobily špatné zadržovací schopnosti krajiny, proto i když prší, voda rychle odteče do řek a do moře. Jen její malá část se vsákne na našem území a pomůže doplnit hladinu podzemní vody. Na vlastním pozemku však můžete udělat několik jednoduchých změn, které vám pomohou si vodu co nejvíce na pozemku a v jeho nejbližším okolí udržet. Může se jednat o změnu osazení zahrady, méně časté sekání nebo třeba o instalaci kruhové nádrže na vodu.

Jednoduché, ale užitečné úpravy pozemku

Hlavním pomocníkem při zadržení vody v krajině je dostatek vegetace. Holá zemina zadrží jen málo vody a je snadno ohrozitelná erozí a odnosem půdy tekoucí vodou. Proto pokud nemáte pozemky zastíněné, zasaďte na ně stanovištně vhodné stromy, pokud možno takové, kterým nevadí kolísání hladiny podzemní vody. Na místech, kde potřebujete zanechat trávník, rozhodně nesekejte trávník příliš nakrátko, nechte ho vyšší. Vyšší vegetace si více stíní, ochlazuje povrch půdy a lépe tak uchovává vodu. V poslední době se také rozmáhají místo trávníku luční směsi, nebo dešťové zahrady. Dešťové zahrady využívají svod vody ze zpevněných ploch nebo okapů a za pomoci rostlin snášejících nárazové zamokření vodu zachytí do té doby, než se stihne vsáknout do podloží.

Jímání vody přímo na zahradě

Další z možností, jak si zajistit dostatek vody na zahradě je snažit se vodu shromáždit a nějak ji jímat. Skvěle fungují zahradní jezírka, která zlepší místní mikroklima, v začátku jejich založení je však někdy potřeba vodu přivádět, než se ustanoví v jezírku přírodní rovnováha. Pokud si nemůžete dovolit náročné výkopové práce a nápady v předchozím odstavci vám přijdou moc komplikované, je pro vás skvělým řešením nádrž na vodu. Se správně navrženou nádrží na vodu můžete využít dokonce i dotace Dešťovka, díky které dostanete proplaceno až 50% nákladů spojených se zařízením nádrže. Tato možnost se týká hlavně nádrží se sety na zálivku a splachován WC – ty vám umožní využívat zachycenou srážkovou vodu jako užitkovou vodu v domácnosti. Firmy specializované na prodej a instalaci nádrží na vodu vám jistě rádi poradí, která nádrž by pro vaše účely byla nejvhodnější, jaké příslušenství k nádržím se vám bude hodit a pomohou vám zpracovat i odborný posudek k čerpání dotace Dešťovka.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/Set-DŮM-TOP-1024x1024.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/Set-DŮM-TOP-150x150.jpgPR-leadersBydleníPřestože to vzhledem k častým dešťům v poslední době tak nevypadá, stále v naší krajině vládne období sucha. Změny v hospodaření a zemědělství nejen v průběhu minulého režimu způsobily špatné zadržovací schopnosti krajiny, proto i když prší, voda rychle odteče do řek a do moře. Jen její malá část se vsákne na našem území...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku
  • 24
    Shares