Co je úvěr? K jakému účelu slouží a pro koho je určen spotřebitelský úvěr? Jak vybrat správně? V čem spočívá podstata RPSN?

Úvěr neboli dočasné postoupení peněz

Jedná se o dočasné půjčení finančních prostředků věřitelem na bázi navrácení s tím, že dlužník, tj. klient, je ochoten za tuto službu po uplynutí či ještě v průběhu doby splatnosti zaplatit jistý úrok. Úlohou úvěru je přerozdělení volných peněžních prostředků. Zároveň jimi bankovní společnosti usměrňují množství peněz v oběhu.

Poskytování úvěru náleží mezi základní činnosti bankovního sektoru, neboť jde o hlavní položku na straně aktiv. Díky tomu jsou bankám zajištěny příjmy. Nicméně úvěr mohou poskytovat i nebankovní společnosti. Úvěry mohou být účelové, tj. podmíněné na pořízení konkrétní věci, využití jisté služby apod. Ideální je úvěr neúčelový, kdy lze peníze použít na cokoliv. V tomto směru se nabízí spotřebitelský úvěr.

Seznámení se spotřebitelským úvěrem

Výjimečně se lze shledat s označením maloobchodní úvěr. Je určen pro fyzické osoby, tj. spotřebitele, na nepodnikatelské účely. Tento typ úvěru může a nemusí být jištěn ručením. To se týká výše půjčované částky, pokud je vyšší než určený limit. Spotřebitelský úvěr nabízí banky, ale rovněž je poskytován dalšími finančními společnostmi. Na trhu jsou i instituce, které se výhradně zaměřují na zajišťování spotřebitelského úvěru.

Tento typ úvěru je splácen klasicky v měsíčních splátkách k dohodnutému datu v měsíci. Počet splátek je variabilní, neboť se odvíjí od toho, co konkrétní společnost nabízí, a od finančních možností žadatele a celkové výše samotného úvěru.

Pro získání úvěru je potřebné české občanství či trvalý pobyt na území ČR a plnoletost. Nejdůležitější je však předem zvážit a zhodnotit podmínky. A především schopnost do budoucna spotřebitelský úvěr řádně splácet, aby nenastala platební neschopnost a předlužení.

Kdy a proč zažádat o spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr v České republice je určen především na pokrytí nejrůznějších nepodnikatelských potřeb žadatele. Primárně slouží k pořízení věcí pro vybavení domácnosti, na koupi spotřební elektroniky či sportovních potřeb. Je vhodnou investicí do modernizace či rekonstrukce bydlení. Rovněž si lze díky spotřebitelskému úvěru pořídit automobil, zaplatit dovolenou, provést úhradu tuzemského či zahraničního studia, splatit různé pohledávky. Pokud vás zajímá, na co si Češi půjčují nejvíce, můžete si přečíst následující článek.

Spotřebitelský úvěr je možno čerpat hotovostně či převodem na účet, jednorázově nebo postupně. Doba splatnosti se liší podle podmínek konkrétní finanční instituce. Dle typu splatnosti se dělí na krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý úvěr.

Nedostatek finančních prostředků znamená nejen zklamání, ale především jisté potíže. Díky správné volbě lze prostřednictvím spotřebitelského úvěru vyřešit obtížnou finanční situaci či si splnit sen v podobě exotické dovolené, ale také investovat do neplánované výměny střechy či vyplatit jistý podíl dědictví po získané nemovitosti. Možností je mnoho. Při pořízení a výběru je důležité se zaměřit na RPSN.

Výběr vhodného úvěru dle podstatných kritérií

Především je nutné ještě jednou zvážit, zda úvěr je jediným možným řešením. Pokud se jedná o jedinou vhodnou možnost, je třeba vybírat na základě oprávněných měřítek. Výše měsíční splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než si můžete opravdu dovolit dlouhodobě splácet. Dalším ukazatelem je doba splatnosti, neboť čím delší, tím nižší výše splátky. Avšak ve finále se více přeplatí na nákladech úvěru.

Dejte si bedlivý pozor na neprůhledné podmínky, i co se týče podmínek vedení účtu v bance po přidělení úvěru, měsíční poplatky za vedení úvěru a poplatek za vyřízení ještě před samotným schválením.

Je důležité si také prověřit poskytovatele a vždy si předem pročíst smlouvu. Nikdy nepodepisovat, i pokud byste nerozuměli jen jedinému slovu či výrazu. Nechte si vše vysvětlit. Při výběru spotřebitelského úvěru je zásadní sledovat RPSN.

Co je RPSN a v čem tkví její podstata?

RPSN je roční procentní sazba nákladů. U spotřebitelského úvěru je nutné uvádět tuto sazbu kvůli ochraně spotřebitele, tj. klienta. RPSN je vlastně úrokovou mírou porovnatelnou s úrokovými sazbami, které nabízí banky. Porovnáním RPSN různých úvěrů lze snadno zjistit, který je nejvýhodnější.

Jak už ze samotného názvu vyplývá, RPSN tedy udává procenta z dlužné částky, kterou musí klient uhradit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem, jejich správou a dalšími výdaji, jež jsou spojeny s čerpáním. Jedná se tak o veškeré náklady. Oproti tomu úrok znázorňuje pouze a výhradně cenu vypůjčených peněz. Nejsou v něm tak uvedeny další náklady. Kdežto RPSN obsahuje všechny náklady spojené s úvěrem, což zahrnuje poplatek za uzavření smlouvy či administrativní poplatky, poplatky za správu úvěru a vedení účtu, poplatky za převody peněžních prostředků, rovněž první navýšenou splátku, pojištění schopnosti splácet atd.

Realita je však taková, že se někteří poskytovatelé úvěrů snaží výši, tj. význam, RPSN zlehčovat a uvádět velice drobným písmem na méně viditelném místě. Další klamnou alternativou je uvádění hodnoty RPSN ve formě od…, kdy je uvedena samozřejmě ta nejnižší možná hodnota.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/mort3-1024x684.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/mort3-150x150.jpginfo@press-media.czFinanceRPSN je roční procentní sazba nákladů,spotřebitelský úvěrCo je úvěr? K jakému účelu slouží a pro koho je určen spotřebitelský úvěr? Jak vybrat správně? V čem spočívá podstata RPSN? Úvěr neboli dočasné postoupení peněz Jedná se o dočasné půjčení finančních prostředků věřitelem na bázi navrácení s tím, že dlužník, tj. klient, je ochoten za tuto službu...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku