Každý podnik se musí postarat o BOZP a PO. Pakliže není bezpečnost práce a požární ochrana na pracovišti a v podniku vyřešená, znamená to, že v případě kontroly se zaměstnavateli udělá nemalá pokuta, která klidně může dosáhnout i na miliony korun. V souvislosti s kontrolami a také vysokými pokutami se zaměstnavatelé ptají, kdo jim případě s BOZP pomůže. Je to firma Extéria, která patří k předním poskytovatelům poradenství v oblasti BOZP a PO. A právě tato firma nám prozradila, na koho se především aktuálně konané kontroly zaměřují. 

Samozřejmě ke kontrolám z OIP dochází velice často. Během kontrol se inspektoři zajímají hlavně o bezpečnost práce, kdy zjišťují, jak k BOZP zaměstnavatelé a samozřejmě také zaměstnanci přistupují. Kontroly probíhají jak ve velkých, tak menších podnicích, samozřejmě mohou potkat i osoby samostatně výdělečně činné, které taktéž musí mít zpracovanou dokumentaci, jež musí být pravidelně aktualizovaná. 

Na koho se zatím letošní kontroly zaměřují?

Jak již bylo zmíněno, kontroly mohou přijít prakticky do jakéhokoli podniku. Především se však opakovaně vrací k zaměstnavatelům, u kterých byly v minulosti zjištěny nějaké nedostatky nebo u kterých nebyla v dlouhodobějším horizontu vykonávána žádná kontrola. 

Kontroly se však konají také v tom případě, kdy inspektoři dostanou podnět z řad veřejnosti. Podněty od veřejnosti se neberou na lehkou váhu, právě naopak. 

Upozornění na pracovní úrazy i neprovedené školení

Hlášení přestupků vztahujících se na BOZP může být anonymní, to však neznamená, že by takový podnět od veřejnosti měl nižší váhu. Většinou veřejnost upozorňuje na zazděný pracovní úraz nebo například na to, že nedošlo k provedení školení o bezpečnosti práce, což se zkrátka musí. 

Velmi často se upozorňuje na zaměstnavatele, kteří nemají zpracovanou dokumentaci k BOZP nebo kteří nedodržují směrnice na alkohol, chemické látky nebo regály či podobně.

https://svetdnes.cz/wp-content/uploads/aktualizace-1-1024x683.jpghttps://svetdnes.cz/wp-content/uploads/aktualizace-1-150x150.jpginfo@press-media.czFinanceKaždý podnik se musí postarat o BOZP a PO. Pakliže není bezpečnost práce a požární ochrana na pracovišti a v podniku vyřešená, znamená to, že v případě kontroly se zaměstnavateli udělá nemalá pokuta, která klidně může dosáhnout i na miliony korun. V souvislosti s kontrolami a také vysokými pokutami...Svět Dnes, zprávy z vašeho kraje. Svět Dnes vám přináší zprávy z vašeho kraje, České republiky a celého světa.
Svět Dnes na Facebooku